Your browser does not support JavaScript! Against Animal Testing Petitie | The Body Shop

Wij maken gebruik van cookies. Voor meer informatie over onze cookie policy klik op deze link . Door dit bericht te sluiten of door verder te browsen op deze site, ga je akkoord met het gebruik van cookies op deze browser.'

THE BODY SHOP & CRUELTY FREE INTERNATIONAL PETITIE

Wij, ondergetekenden, roepen de Verenigde Naties op om een conventie aan te nemen die het testen op dieren voor cosmeticadoeleinden overal en voor altijd stopt.

We roepen alle lidstaten op om een resolutie door te geven aan de Algemene Vergadering van de VN, zodat er concrete stappen gezet kunnen worden richting een conventie. Ons plan is uitvoerbaar en gezamenlijke wetgeving zal het gebruik van dierenproeven voor cosmeticadoeleinden kunnen stoppen. 

Voor meer informatie over hoe The Body Shop met je gegevens omgaat, zie www.thebodyshop.com/nl-nl/algemene-voorwaarden/privacy-policy

Je kunt je op elk moment uitschrijven. 

Bunny rabbit

KLIK HIER OM DE BOODSCHAP TE VERSPREIDEN

              

THE BODY SHOP EN CRUELTY FREE INTERNATIONAL

Maak kennis met Cruelty Free International, onze campagnepartners van de afgelopen 28 jaar! Bekijk onze video om meer te weten te komen over Cruelty Free International, The Body Shop en veel van de mythen rondom dierproeven.

FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING

LEER MEER OVER ONZE INSPANNINGEN OM DIERPROEVEN TE VERBIEDEN TOT NU TOE…Privacyverklaring: De persoonlijke gegevens die worden verzameld via dit formulier worden opgeslagen in een digitaal bestand door The Body Shop Benelux voor de realisatie van de petitiecampagne Forever Against Animal Testing. De gegevens die u deelt kunnen gedurende de gehele campagne gebruikt worden door The Body Shop International Limited, de leden van de groep en franchisenemers (“TBS”) en Cruelty Free International (“CFI”). In het kader van deze petitie kunnen wij, indien wij dit nuttig achten, uw gegevens delen met bevoegde overheidsinstanties en wij stellen u ervan op de hoogte dat sommige van deze ontvangers zich buiten de Europese Unie bevinden, met name de Verenigde Naties. In het geval u vooraf toestemming heeft gegeven, kunnen uw gegevens worden gebruikt door TBS en/of CFI om u op de hoogte te houden van de campagne, onze activiteiten en onze aanbiedingen. Conform de Franse wet betreffende gegevensbescherming hebt u het recht op inzicht en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt deze gegevens inzien door contact op te nemen met: Per e-mail: privacy@thebodyshop.com / Per telefoon: 010 714 54 80 / Per post : Privacy Policy Enquiries, 51, rue Le Peletier, Parijs, 75009, Frankrijk. U kunt te allen tijde uw verleende toestemming voor registratie, gebruik of openbaarmaking (en in het algemeen de verwerking) van uw persoonsgegevens schriftelijk intrekken op de voorgeschreven wijze (via e-mail, per post, via een sms e.d.) als vermeld in onze berichten aan u of als aangegeven op de formulieren die u eventueel heeft ondertekend (b.v. voor ons klantenprogramma), zulks mede afhankelijk van het land waar u woont en van het communicatiekanaal dat u destijds gebruikt heeft voor het verlenen van toestemming. Mocht u vragen hebben over de mogelijkheid tot afmelding op grond van dit artikel, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan vermeld in artikel 14 van onze privacy policy, te vinden op onze website. Buiten de hier genoemde gevallen en dienstverleners die uit onze naam handelen, delen TBS en CFI uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw voorafgaande toestemming. Voor meer informatie over hoe TBS en CFI uw gegevens gebruiken en veiligstellen, zie: https://www.crueltyfreeinternational.org/privacy-policy and https://www.thebodyshop.com/termsconditions/services/privacy-policy